Logo Sharepragan200pxjpg
logo-krungthai-axa-2-small

สรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี2562

การลดหย่อนภาษี

ในแต่ละปีคงมีคำถามมากมายสำหรับคนเสียภาษี ว่า “เรามีสิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้าง” ซึ่งค่าลดหย่อน ก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยให้เสียภาษีได้น้อยลงเมื่อคำนวณภาษี หรือบางทีอาจจะช่วยให้เราได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้นด้วย

ดังนั้น ในแต่ละปี เราจะต้องรู้ว่า มีสิทธิลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้างเพื่อที่จะได้วางแผนและใช้สิทธิ ให้ตรงกับความต้องการ และช่วยให้จ่ายภาษีได้ถูกลงด้วย ซึ่งในวันนี้

ได้รวบรวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2562 ที่จะใช้ยื่นภาษีในปี 2563 มาให้คุณผู้อ่านได้ลองสำรวจก่อนที่จะเริ่มจริง

ใครต้องยื่นภาษีบ้าง?

บุคคลที่มีรายได้ทุกคน ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งแม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็ต้องยื่นแบบภาษีประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. เพื่อแสดงรายได้สะสมในช่วงปีที่ผ่านมา

ถ้าอยากรู้ว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไร ให้คำนวณรายได้สุทธิของตัวเองก่อนจากสูตร “เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนภาษี = เงินได้สุทธิ” ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเหมาจ่าย 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อได้จำนวนเงินได้สุทธิแล้วจึงมาเทียบดูอัตราภาษีที่ต้องเสีย ซึ่งปีนี้ยังคงใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนกับปี 2560 นั่นก็คือการเก็บภาษีตามขั้นบันได ตั้งแต่ 5-35% มีวิธีการคำนวณคือ “ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี” สามารถดูอัตราภาษีได้จากตารางด้านล่างเลยครับ

รายการลดหย่อนภาษี 5 กลุ่ม รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ
ก่อนจะไปเริ่มคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนด เราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่า ตัวเราเองใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง? เพราะถ้าไม่ลดหย่อนอะไรเลยคนที่มีรายได้เยอะก็คงถึงขั้นต้องขอผ่อนจ่ายค่าภาษีกันเลยทีเดียว  ฉะนั้นเรามารักษาสิทธิลดหย่อนภาษีให้เต็มที่กันดีกว่านะครับ ซึ่งปีนี้มีรายการลดหย่อนภาษีที่บังคับใช้ใหม่คือ ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวไทย การซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ สินค้า OTOP และการซื้อบ้านหลังแรก ตรวจสอบให้ดีว่าค่าใช้จ่ายแบบไหน สินค้าอะไรนำมาลดหย่อนได้บ้าง จะได้คำนวณภาษีเงินได้อย่างถูกต้องกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

ค่าลดหย่อนภาษี 5 กลุ่มที่คนจ่ายภาษีต้องรู้

กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน

กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินบริจาค

กลุ่มที่ 5 ค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

ยื่นอย่างไร ยื่นที่ไหน ยื่นเมื่อไร?

สำหรับใครที่มีรายได้จากเงินเดือนและโบนัส โดยไม่มีรายได้ประเภทอื่น ให้เตรียมหนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) พร้อมเอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ให้รีบ
ยื่นแสดงภาษีให้เร็วที่สุด ซึ่งเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63 โดยยื่นได้หลายช่องทาง
ได้แก่

  • ยื่นแบบแสดงภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร
  • ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/ ซึ่งจะสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เม.ย. 63
  • ยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax แต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรก่อน

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ยัดเยียดการขาย เพราะเรารู้ว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้น ที่จะวางแผนชีวิตคุณได้ดีที่สุด

COPYRIGHT @ SHAREPRAGON