Logo Sharepragan200pxjpg
logo-krungthai-axa-2-small

การวางแผนคลอดบุตร

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ *เฉพาะลูกค้าอายุ ไม่เกิน 56 ปี
 • เบี้ยสัญญาหลักเริ่มต้นเพียง 5XX บาท
 • ครบสัญญามีเงินคืน 50,000 บาท
 • ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลสําหรับ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 • ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
 • ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก
 • ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาด้านจิตเวช
 • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
 • ค่าดูแลสายตา
 • ค่าฉีดวัคซีน
 • ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคอง ระยะสุดท้าย

แบบประกันสุขภาพ iHealthy แผน Platinum ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองที่มากกว่า

ที่สุดของแบบประกันสุขภาพ iHealthy แผน Platinum มอบค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้านบาท ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่าห้องรวมค่าอาหารสูงสุด 21,000 บาท/คืน

ต้องบอกก่อนเลยครับว่า โดยปกติแล้วโรงพยาบาลและประกันสุขภาพทั่วไป จะคิดค่าห้องจากอัตราค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 1. ค่าห้องผู้ป่วย
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 4. ค่าบริการทางโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพ iHealthy ของเรา นั้นใจดีกว่าเพราะเราคิดจากอัตราค่าใช้จ่ายเพียง ค่าห้องผู้ป่วย และ ค่าอาหาร
ในส่วนของ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และ ค่าบริการทางโรงพยาบาล บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูดสุด หรือก็คือ ในวงเงินเหมาจ่าย 100 ล้านนั้นเอง
ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราต้องเข้าไปพักรักษาในโรงพยาบาล หากห้องผู้ป่วยมีอัตราคาใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 30,000 บาท ถ้าหากค่าห้องผู้ป่วยรวมอาหารไม่เกิน 21,000 บาท เราก็สามารถพักรักษาในห้องผู้ป่วยนั้นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

แล้วก็มาถึงความคุ้มครองพิเศษที่ทุกคนรอคอยสำหรับการวางแผนการคลอดบุตร

แผน Platinum มีความคุ้มครองพิเศษให้แก่คู่รักที่ได้วางแผนในการตั้งครรภ์และคลอดบุตรในวงเงินถึง 400,000 บาท

หากคลอดก่อนกำหนด เรามีค่าหออภิบาลทารกแรกเกิดให้อีกด้วย

ทั้งยังคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร ให้กับคุณแม่คนเก่งของเรา

กรุงไทยแอกซ๋า เป็นห่วงคุณเสมอ จึงมอบค่าตรวจสุขภาพประจำปีให้ เพื่อให้คุณได้ตรวจสุขภาพทุกปี พร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เรายังมอบ

 1. ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
 2. ค่าดูแลรักษาสายตา
 3. ค่ารักษาด้านจิตเวช
 4. ค่าฉีดวัคซีน
 5. ค่ารักษาแพทย์ทางเลือก

ให้อีกด้วย

ค่าเบี้ยประกันสัญญาหลักที่คงที่

ผลประโยชน์และความคุ้มครองแบบประกัน iHealthy แผน Platinum

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ยัดเยียดการขาย เพราะเรารู้ว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้น ที่จะวางแผนชีวิตคุณได้ดีที่สุด

COPYRIGHT @ SHAREPRAGON