Logo Sharepragan200pxjpg
logo-krungthai-axa-2-small

ประกันสุขภาพ iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา​

เพราะโรคร้าย ให้เวลาเตรียมใจ
แต่ไม่เคยให้เวลาเตรียมตัว

ผลประโยชน์​

ประกันแบบเดิมๆ

 • ค่ารักษาไม่เพียงพอ
 • ไม่มี OPD , ผู้ป่วยนอก
 • เบิกค่าห้องได้น้อย
 • ต้องเสียเงินทิ้งไปกับการซื้อประกันชีวิตแผนหลักมากเกินไป
 • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการไม่ได้
 • ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาที่ทันสมัยได้
 • ซื้อหลายกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ประกันสุขภาพ iHealthy

 • ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้านบาท
 • คุ้มครองทุกระยะโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น
 • คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • OPD ไม่จำกัดครั้ง *เบิกได้ไม่เกินวงเงินสูงสุด ของผู้ป่วยนอกในแต่ละแผน
 • ค่าห้องสูงสุด 21,000 บาท/คืน
 • เหมาจ่ายเต็มรูปแบบ
 • ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • จ่ายจริงทั้งนอนและไม่นอนโรงพยาบาล
 • หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • รักษาได้ทุกโรค **บริษัทจะยกเว้นการรักษา สำหรับโรคที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกัน
 • รักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
 • ครอบคลุมอาการเจ็บป่วยทั่วไป
 • คุ้มครองถึง อายุ 85 ปี

ความคุ้มครองที่มากกว่า

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ *เฉพาะลูกค้าอายุ ไม่เกิน 56 ปี
 • เบี้ยสัญญาหลักเริ่มต้นเพียง 5XX บาท
 • ครบสัญญามีเงินคืน 50,000 บาท
 • ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลสําหรับ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (Platinum)
 • ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด (Platinum,Diamond)
 • ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร
 • ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก (Platinum,Diamond)
 • ค่ารักษาด้านจิตเวช (Platinum,Diamond)
 • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (Platinum,Diamond,Gold)
 • ค่าดูแลสายตา (Platinum)
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (Platinum)
 • ค่าฉีดวัคซีน (Platinum)
 • ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคอง ระยะสุดท้าย (Platinum)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy

หมายเหตุ :

 • 12MWP คือระยะเวลารอคอย 12 เดือน
 • บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง
 • ผลประโยชน์นี้จำกัดใช้ได้ 1 ครั้งในช่วงชีวิตของผู้เอาประกันภัย
 •  และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูฃสุดต่อปี

จากข้างต้น เรามาดูกันว่าแผนความคุ้มครองที่เราต้องการนั้น
มีค่าเบี้ยเท่าไหร่

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ * สำหรับการให้ความคุ้มครอง ไอเฮลท์ตี้

 1. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 2. สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
  ริดสีดวงทวารหนัก
  ไส้เลื่อนทุกชนิด
  ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  นิ่วทุกชนิด
  เส้นเลือดขอดที่ขา
  เยือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 4. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ * เฉพาะข้อยกเว้นบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

หากวันหนึ่งที่เราเจ็บป่วย เราคงอยากเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลที่ดี สะอาด และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โรงพยาบาลเอกชน คงเป็นตัวเลือกที่หลายๆคนมองหา แต่ติดปัญหาเรื่องค่าใช้
ปัญหานี้จะหมดไป หากคุณมี iHealthy แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่คุ้มครองทุกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคุณ
ที่มีทั้งวงเงินผู้ป่วยใน และ วงเงินผู้ป่วยนอก ให้กับคุณ

 1. แผน Smart ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่าย 3 ล้านบาท และ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 12,000 บาท/ปี
 2. แผน Silver ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่าย 6 ล้านบาท และ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 35,000 บาท/ปี
 3. แผน Gold ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่าย 10 ล้านบาท และ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี
 4. แผน Diamond ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่าย 70 ล้านบาท และ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
 5. แผน Platinum ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่าย 100 ล้านบาท และ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี

ค่าห้องรวมค่าอาหาร เริ่มต้นที่ 5,200 บาท และสูงสุดถึง 21,000 บาท/คืน
ต้องบอกก่อนเลยครับว่า โดยปกติแล้วโรงพยาบาลและประกันสุขภาพทั่วไป จะคิดค่าห้องจากอัตราค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 1. ค่าห้องผู้ป่วย
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 4. ค่าบริการทางโรงพยาบาล

“ประกันสุขภาพ iHealthy ของเรา นั้นใจดีกว่าเพราะเราคิดจากอัตราค่าใช้จ่ายเพียง ค่าห้องผู้ป่วย และ ค่าอาหาร
ในส่วนของ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และ ค่าบริการทางโรงพยาบาล บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูดสุดตามแบบแผนที่เราเลือก”

 1. แผน Smart จะมีค่าห้องรวมค่าอาหารอยู่ที่ 5,200 บาท/วัน และมีผลประโยชน์รวมสูงสุดอยู่ที่ 3 ล้านบาท
 2. แผน Silver จะมีค่าห้องรวมค่าอาหารอยู่ที่ 5,200 บาท/วัน และมีผลประโยชน์รวมสูงสุดอยู่ที่ 6 ล้านบาท
 3. แผน Gold จะมีค่าห้องรวมค่าอาหารอยู่ที่ 9,000 บาท/วัน และมีผลประโยชน์รวมสูงสุดอยู่ที่ 10 ล้านบาท
 4. แผน Diamond จะมีค่าห้องรวมค่าอาหารอยู่ที่ 15,000 บาท/วัน และมีผลประโยชน์รวมสูงสุดอยู่ที่ 70 ล้านบาท
 5. แผน Platinum จะมีค่าห้องรวมค่าอาหารอยู่ที่ 21,000 บาท/วัน และมีผลประโยชน์รวมสูงสุดอยู่ที่ 100 ล้านบาท

ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราต้องเข้าไปพักรักษาในโรงพยาบาล หากห้องผู้ป่วยมีอัตราคาใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 30,000 บาท ถ้าหากค่าห้องผู้ป่วยรวมอาหารไม่เกิน 21,000 บาท เราก็สามารถพักรักษาในห้องผู้ป่วยนั้นได้

ความคุ้มครองพิเศษที่มากกว่า
ต้องบอกเลยว่านอกจากกรุงไทยแอกซ่าจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้วยังมีความคุ้มครองพิเศษที่มากกว่ามาเพิ่มเติมให้คุณอีก
โดยความคุ้มครองพิเศษนี้จะมีให้ตั้งแต่แผน Gold ขึ้นไป
แผน Gold จะมีค่าตรวจรักษาทางทันตกรรมให้ซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น 4 อย่างคือ ขูดฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และ รักษารากฟัน มีวงเงินให้ 4,000 บาท/ปี
แผน Diamond จะมีค่าตรวจรักษาทันตกรรม 7,000 บาท/ปี , ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก 5,000 บาท/ปี และ ค่ารักษาด้านจิตเวช 5,000 บาท/ปี
แผน Platinum จะมีความพิเศษมากที่สุด ซึ่งมีทั้งหมดถึง 9 ข้อด้วยกัน

 • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (ขูดฟัน,อุดฟัน,ถอนฟัน,รักษารากฟัน) 36,000 บาท/ปี
 • ค่าดูแลรักษาสายตา (1 ครั้ง / ปี) 25,000 บาท/ปี
 • ค่ารักษาด้านจิตเวช 200,000 บาท/ปี
 • ค่าฉีดวัคซีน 45,000 บาท/ปี
 • ค่ารักษาแพทย์ทางเลือก 35,000 บาท/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (1 ครั้ง/ปี) 30,000 บาท/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาลและดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย 1,000,000 บาท/ปี

ส่วนสองข้อสุดท้ายนี้ มีไว้สำหรับคุณผู้หญิงที่วางแผนการคลอดบุตรโดยเฉพาะ

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร 400,000 บาท/ปี
 • ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด (ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูดสุดต่อปี)

ค่าเบี้ยประกันสัญญาหลักที่คงที่

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 80 ปี
เบี้ยประกันที่จ่ายจะขึ้นอยู่กับแผนและอายุ
โดยเบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี (ทุกๆอายุ 26,31,36,41,…)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

แผนที่เป็นที่นิยมของเรา คือ แผน Gold Diamond และ Platinum

Platinum จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหากคุณได้มองถึงผลประโยชน์พิเศษที่แผนนี้ได้มอบให้
เพราะนอกจากจะมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ที่มีวงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาท
ยังมีความคุ้มครองพิเศษไม่ว่าจะ เป็น ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลตรวจสายตา ค่าตรวจรักษาทันตกรรม
ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก ซึ่งหากคุณ (ผู้หญิง) ได้มีการวางแผนการคลอดบุตรในอนาคต
แผน Platinum ยิ่งตอบโจทย์กับคุณมากขึ้น เพราะให้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตรถึง
400,000 บาท และยังมีค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด และ คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตรให้อีกด้วย

Gold จะเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ ที่ต้องการใช้เงินก้อนเล็ก ปกป้องเงินก้อนใหญ่
ด้วยเบี้ยที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง ทั้งยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ทำให้ลูกค้าส่วนมากเลือก แผน Gold เป็นแผนพื้นฐานในการคุ้มครองสุขภาพของตน

Diamond จริงๆถ้าหากลูกค้าดูแผน Gold มาแล้วอยากให้ลองพิจารณาแผน Diamond ดูเพราะนอกจากจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง 60 ล้าน บาท
วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (OPD) ยังเพิ่มขึ้นอีก 50,000 บาท ซึ่งถ้าหากเรามองแค่ปัจจุบันแผน Gold อาจจะเพียงพอต่อการใช้แล้ว
แต่ถ้ามองถึงอนาคต ด้วยอัตราเงินเฟ้อของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นถึง 8-10% ทำให้วงเงินรักษาเพียง 10 ล้านนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้เข้ารักษา

 

*หมายเหตุ ทำไมถึงต้องทำแผนสูงๆเผื่อไว้ก่อน เนื่องจากการอัพแผนของ iHealthy นั้น จะมีเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบเหตุผลการอัพแผน

 1. แผน iHealthy ยังมีให้ทำอยู่ 
  หลายๆคนอาจสงสัยว่า iHealthyยังมีให้ทำอยู่หมายถึงอะไร 
  ต้องบอกก่อนเลยครับว่าประกันสุขภาพนั้น โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 3-4 ปี จะมีการเปลี่ยนแผนใหม่ เพื่อให้เบี้ยประกันสุขภาพนั้นสัมพันธ์กับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้นเพิ่มขึ้นทุกๆปี
  นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไม ประกันสุขภาพ ควรทำในวันนี้ เพราะค่าเบี้ยประกันในปัจจุบันไม่สูงเมื่อเทียบกับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครับ
 2. การที่คุณจะทำการอัพแผน บริษัทจะขอตรวจสุขภาพของคุณ
  เนื่องจากการทำแผนในครั้งแรก คุณไม่ได้เลือกแผนที่สูงไว้ บริษัทจึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่าทำไมคุณถึงต้องการเปลี่ยนแผน บริษัทต้องป้องกันความเสี่ยงที่ลูกค้าตรวจพบโรคร้ายแรงแล้ว
  ค่ารักษาพยาบาลในแผนที่ลูกค้าทำไม่เพียงพอ จึงมาทำการอัพแผนประกันสุขภาพเพื่อให้เพียงพอต่อค่ารักษา ซึ่งถ้าหากบริษัทไม่ทำการตรวจสอบ บริษัทประกันก็คงอยู่ไม่ได้ครับ
  ผมจึงอยากให้ลูกค้ามองถึงอนาคตไว้ก่อน หากเราไม่ได้ใช้จริงๆ การลดแผนให้ตรงกับความต้องการเป็นอีกทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เผื่อไว้ก็ก่อน ดีกว่าขาดนะครับ
 3. ต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ ข้อนี้เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณไม่อยากอัพแผน อย่างที่กล่าวไว้ในข้อที่ 2 บริษัทต้องป้องกันความเสี่ยง จึงให้เริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่
  นี่เป็นอีกเหตุผลที่ถ้าหากคุณต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ ก่อนที่จะครบระยะเวลารอคอย คุณจะไม่มีความคุ้มครองใดๆในระยะเวลานั้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงของลูกค้า ที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆครับ
การเบิกเคลมเคส 1

เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าถึงเวลาแล้วไม่มีโอกาสเตรียมตัว

เพราะโรคร้าย ให้เวลาเตรียมใจ แต่ไม่เคยให้เวลาเตรียมตัว

สนใจติดต่อ อนันดา ตั้งดำรงชัย (เอ) ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า มหาชน
Tel : 082-926-9929 LINE Official Account : @sharepragan
ยินดีให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย เลือกความคุ้มค่าให้กับลูกค้ามาเป็นอันดับ 1
ปลอดภัย ไม่หนีหาย ติดต่อได้ ไร้กังวล

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ยัดเยียดการขาย เพราะเรารู้ว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้น ที่จะวางแผนชีวิตคุณได้ดีที่สุด

COPYRIGHT @ SHAREPRAGON