Logo Sharepragan200pxjpg
logo-krungthai-axa-2-small

รู้จักเรา​

ผม อนันดา ตั้งดำรงชัย (เอ) ในฐานะตัวแทน
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ตัวแทนประกันภัย (Insurance Agents)

  1. ทำหน้าที่แทนบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตในการเชิญชวนและนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์)
  2. เราจะคอยดูแลลูกค้า หากลูกค้าต้องการคำแนะนำหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหาเราได้เสมอ
  3. เป็นตัวกลางในการดำเนินงาน รับฟังปัญหา และ แก้ไขปัญหา คอยอัพเดทข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

วิสัยทัศน์

เป็นตัวแทนที่มุ่งทำงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า และคอยบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

  1. เราจะวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อคัดสรรค์แบบประกัน ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับเรา
  2. ให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์และเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
  3. รับฟังปัญหาของลูกค้า และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และนำคำแนะนำของลูกค้าไปปรึกษาหารือกันในบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริการให้มากขึ้น
  4. เป็นตัวแทนที่มุ่งทำงานในฐานะตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในระยะยาว จะไม่ทอดทิ้งลูกค้า และดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าอย่างถึงที่สุด

ปรัชญา
เพราะคุณคือครอบครัว

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ยัดเยียดการขาย เพราะเรารู้ว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้น ที่จะวางแผนชีวิตคุณได้ดีที่สุด

COPYRIGHT @ SHAREPRAGON