Logo Sharepragan200pxjpg
logo-krungthai-axa-2-small

ขั้นตอนการเคลมและเงื่อนไขการเคลม

ขั้นตอนการเบิกเคลม

สำหรับขั้นตอนการเบิกเคลม เอกสารที่คุณต้องเตรียมให้กับผม มี 3 อย่าง

  1. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
  3. สำเนาเลขบัญชีธนาคารของคุณ

หลังจากเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว รบกวนลูกค้าส่ง EMS มาให้ผมเพื่อทำการตรวจเช็คและดำเนินการต่อให้ลูกค้าครับ (ก่อนส่ง EMS รบกวนลูกค้าแจ้งมาให้เรารับทราบไว้ด้วยนะครับ)

สำหรับกรณีที่ลูกค้าได้ทำการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยกะทันหัน นอกอาณาเขตความคุ้มครอง
( เช่น ถ้าทำประกันคุ้มครองสุขภาพในอาณาเขต ประเทศไทย, นอกอาณาเขตจะ หมายถึง ทุกที่ที่ไม่ได้อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย)
เอกสารที่ต้องเตรียมให้ผมคือ

  1. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ
  2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ
  3. สำเนาเลขบัญชีธนาคารของคุณ

หลังจากเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว รบกวนลูกค้าส่ง EMS มาให้ผมเพื่อทำการตรวจเช็คและดำเนินการต่อให้ลูกค้าครับ (ก่อนส่ง EMS รบกวนลูกค้าแจ้งมาให้เรารับทราบไว้ด้วยนะครับ)

**หมายเหตุ ความคุ้มครองนอกอาณาเขต จะมีผลสูงสุด 45 วัน ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตความคุ้มครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

เงื่อนไขการเบิกเคลม

ระยะเวลารอคอย ของประกันสุขภาพที่คุณต้องรู้

หลังจากกรมธรรม์อนุมัติแล้ว คุณจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที

ระยะเวลารอคอย 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป (หรือโรคที่แสดงอาการทันที) เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ไส้ติ่งอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันที่ 31

ระยะเวลารอคอย 120 สำหรับโรคร้ายแรง เช่น เนื้องอก ถุงน้ำ มะเร็งทุกชนิด ไส้เลื่อนทุกชนิด นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เป็นต้น
กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันที่ 121

ระยะเวลารอคอย 12 เดือน สำหรับแผนประกันสุขภาพ Platinum ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันปีที่ 2 หลังจากชำระเบี้ยประกันสุขภาพ

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ยัดเยียดการขาย เพราะเรารู้ว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้น ที่จะวางแผนชีวิตคุณได้ดีที่สุด

COPYRIGHT @ SHAREPRAGON